Chronologicky   Abecedně
A B C Č D E F G H CH J K L M N O Ö P R S Š T U V Z Ž 2 4 
A
 • Alfons Adam, Ein Nürnberger im Prager Stadtrat. Adolf Foehr (1880–1943) – Architekt und Kommunalpolitiker in der Ersten Republik, in: Jiří Pešek – Václav Ledvinka – Olga Fejtová, Ztracená blízkost: Praha – Norimberk v proměnách staletí, Praha 2010.

 • Anonym, V těchto dnech je dokončována..., Jiskra XIII, 1972, č. 86, 27. 10.

 • Anonym, Lovec pohledů, in: H.O.M.i.E., 2010, č. 9–10.

 • Anonym, Justiční palác v Plzni, Plzeňské listy XXXVIII, 1902, č. 165.

 • Anonym, Auszeichnungen und Grennungen, Die Zeit XVIII, 1919, č. 5949.

 • Anonym, Divadelní budova a její proměny v čase, in: Horácké divadlo Jihlava 2005–2010, Jihlava 2010.

 • Anonym, Karlsbad. Neues Bezirksgerichtsgebäude, Der Bautechniker XXVII, 1907.

 • Anonym, Nový most v Jihlavě otevřen, Jiskra, 1956, č. 90.

 • Anonym, Todesfälle, Neues Wiener Tagblatt LXV, 1931, č. 308.

 • Anonym, Todesfälle, Salzburger Nachrichten III, 1947, č. 140.

 • Anonym, Úmrtí, Národní osvobození II, 1925, č. 343.

 • Anonym, Zum Neubaue für das Kreisgericht in Olmütz, Mährisches Tagblatt XXII, 1901, 21. 12., č. 294.

 • Edwin T. Arnold, Conversations with Erskine Caldwell, Mississippi 1988.

 • Jan Aulík – Jakub Fišer, Obytný soubor Na Dolech, in: Architekt LI, 2005, č. 2.

 • Jan Aulík – Jakub Fišer, Bytové domy v Jihlavě, ERA 21 III, 2003, č. 3.

B
 • Baunachrichten, Der Bautechniker XXVIII, 1908.

 • Baunachrichten, Architekten- und Baumeister-Zeitung XVIII, 1909, č. 38.

 • Jan Bajer – Viktor Novák – Jiří Vobecký, Povídání o tramvajích, trolejbusech a také autobusech v Jihlavě 1909–2009, Ústí nad Labem 2009.

 • Antonín Bartušek, Arnošt Kába, V. FrejtUmělecké památky JihlavyHavlíčkův Brod 1960.

 • Miroslava Baštová, Jihlava – Stavebně historický průzkum zástavby 19. a zač. 20. století oblastí severozápadně hist. jádra města (nepublikovaný rukopis), Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze 1982.

 • Bruno Bauer, Das Problem des Industriebaues. Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur‑ und Architektenvereines LVIII, 1916, č. 15 a č. 16.

 • Luděk Beneš, Osobnosti Mladoboleslavska, Mladá Boleslav 2009.

 • Lukáš Beran – Jan Zikmund, PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989, Praha 2018.

 • Lukáš Beran, Architekt Vladimír Machonin, nepublikovaná diplomní práce Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2003.

 • Lukáš Beran, Architekt Dr. Techn. Bruno Bauer: Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích, Praha 2016.

 • Lukáš Beran, První železobetonové budovy v českých zemích. Beton TKS XVII, 2017, č. 5.

 • Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds), Industriální topografie / Kraj Vysočina, Praha 2014.

 • Lukáš Beran, Architekt Vladimír Machonin, in: Umění LII, 2004, č. 3.

 • Stanislav Biman a kol., Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety. Biografická příručka A–Z, Litoměřice 2008.

 • Jiří Bláha – Kateřina Horák Goryczka – Jan Klimeš, Herzan: stavitelský rod z Třebíče, Praha 2018.

 • Tomáš Blažek, Semilucká. Nadčasová stavba, kterou se chlubili komunisté, Mladá fronta dnes, Mimořádná příloha: Jihlava dnes, 31. 10. 2019.

 • Libor Blažek (ed.), Vlnařská centra Evropy Brno - Jihlava: od počátků do 20. století, (kat. výst.), Archiv města Brna, 2008.

 • Pavel Borský, Kaple sv. Karla Boromejského u filiálního domu boromejek v Jihlavě, nepublikovaný stavebně historický průzkum, Brno 2019.

 • Pavel Borský, Budova Tělocvičné jednoty Sokol Jihlava Tyršova 1565/12, Jihlava (stavebněhistorický průzkum), Muzeum města Brna, Brno 2020.

 • Pavel Brada, 110. výročí založení Sokola Jihlava 1892–2002, Jihlava 2002.

 • Bohumír Bradáč – Josef Mašek – Vladimír Urbánek (ed.), Jihlava: Město a okolí, Jihlava 1933.

 • Dagmar Broncová (ed.), Historie mlékárenství v Čechách a na Moravě, Praha 1998.

 • Roman Brzoň (ed.), Humpolec v zrcadle času III. “Osobnosti”, Humpolec 2012.

C
 • C.k. česká vysoká škola technická v Brně, 1905.

 • C.k. česká vysoká škola technická v Brně, 1920.

 • Miroslav Cajthaml, Kulturní dům ROH v Jihlavě, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 3.

 • Erskine Caldwell, Margaret Bourke-White, North of the Danube, New York 1939.

 • Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs, Brno 1995.

Č
 • Miroslav Čechura, I. etapa pletařského kombinátu Modeta Jihlava ukončena, Věstník Centroprojektu XV, 1976, č. 8–9.

 • Miroslav Čechura, Minikomplex v Modetě Jihlava v provozu, Věstník Centroprojektu XIV, 1975, č. 4.

 • František Čermák, K soutěži na dobudování Státní v. v. nemocnice v Praze XII a k nemocničním otázkám vůbec, Architektura ČSR VIII, 1949.

 • Milan Černý, V Jihlavě roste nový most, Jiskra. 1950, č. 33.

D
 • Das neue Sokolhaus in Iglau (Architekt Ing. Bohuslav Fuchs), Forum XVIII, 1938, č. 8.

 • Die Gemeinde­Vervaltung der königlichen Stadt Iglau in den Jahren 1905–1909, Jihlava 1914.

 • Denní zprávy, Národní listy LV, 19. září 1915, č. 260.

 • Dva konkursy, Jihlavské listy XII, 1914, č. 14.

 • Petr Dvořák – Jana Laubová, Funkce a styl (kat. výst.), Statutární město Jihlava 2019.

 • Eva Dvořáková – Radek Polách – Jaroslav Zezulčík, Architekti a stavitelé města Nového Jičína, Nový Jičín 2016.

E
 • Einundvierzigtes Programm des k. k. Staats-Obergymnasium zu Iglau, Jihlava 1891.

 • Martin Ebel, Poznámky k cenám jihlavských domů v polovině 18. století a jejich vztah k profesi majitele, in: Jihlavská archivní ročenka 2–3, 2000–2001.

 • Ivana Ebelová – Renata Pisková – Milena Bartlová et al., Jihlava, Praha 2009.

 • Ivana Ebelová, Zápisná kniha pražských stavitelů 1639–1903, Praha 1996.

 • Holger Eggemann – Karl-Eugen Kurrer, Zur internationalen Verbreitung des Systems Melan seit 1892: Konstruktion und Brückenbau, Beton- und Stahlbetonbau CI, 2006, č. 11.

 • Max Eisler, Wohnhaus in Iglau. Architekt Walter Sobotka, Moderne Bauformen XXXI, 1932, č.1.

 • -ek-, Ústav národního zdraví v Jihlavě, Moravské Právo lidu L, č. 231, 3. 10. 1947.

 • Kateřina Eliášová, Jihlavské opevnění v kontextu historie města, nepublikovaná diplomní práce Vysoké školy polytechnické, Jihlava 2011.

 • Eva Erbanová – Milan Šilhan – Rostislav Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje, Praha 2007.

F
 • Foto modelu ÚNZ s popiskem, Stráž Vysočiny II, č. 38, 26. 9. 1947.

 • Pavel Fanta – Zbyněk Šťastný, Nové výukové centrum vysoké školy polytechnické v Jihlavě, eBeton 2020, č. 5.

 • Jiří Fiedler, Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha 1992.

 • Tereza Finková, Hacienda, in: Dolce Vita, 2010, č. 9.

 • Hartwig Fischel, Hochbau, in: Hermann Strach (ed.), Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie II, Wien 1898.

 • Petra Flokovičová – Pavel Macků, Dokumentace průmyslového dědictví okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou (nepublikovaný rukopis, výzkumný úkol č. 401, územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví NPÚ), Telč 2011.

 • Adolf Foehr, Bauten und Entwürfe aus fünfundzwanzig Jahren, Praha 1934.

 • Jaroslav Foglar – Jiří Herzán – Jiří Lasovský – Miloš Zapletal, Skautský tábor, Liberec 1993.

 • Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005.

 • Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, Industriální topografie / Architektura konverzí. Česká republika 2005–2015. Industrial Topography / The Architecture of Conversion. Czech Republic 2005–2015, Praha 2014.

G
 • Zdeněk Geist, Život za první republiky, Jihlavsko v letech 19181938 v dobovém tisku, Jihlava 2018.

 • Zdeněk Geist, Löwovi – Příběh rodu textilních továrníků, Jihlava 2017.

 • Ute Georgeacopol‑Winischhofer, Vom Arbeitshaus zur Großindustrie. Zur Geschichte des Industriebaus von den Anfängen bis in die Zwischenkriegszeit in der Wiener Leopoldstadt. Wien 1998.

 • Jana Geršlová, Stavební podnikání napříč Evropou: Firma Pittel & Brausewetter v monarchii a mezi válkami, Praha 2017.

 • Hugo Gold, Geschichte der Juden in Iglau. In: Juden und Judengemeiden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, Brno 1929.

 • Naďa Goryczková (ed.), Architektura ve službách první republiky. Sto podob nové doby (kat. výst.), Národní památkový ústav 2018.

 • Blahomil Grunda – Miroslav Starycha, Erich Roučka (1888–1986). Život a dílo „Moravského Edisona“, technika, vynálezce, průkopníka životosprávy a filantropa, Brno 2007.

 • Zdeněk Gryc, ‚Březinky‘ dostanou novou tvář, Jiskra, 21. 3. 1967.

 • Zdeněk Gryc, Centrum občanského vybavení „Vysočina“ Jihlava-Březinovy sady, in: Centra občanského vybavení, sborník z konference, Praha 1988.

H
 • Hospodářská budova Zemského ústavu choromyslných v Jihlavě, Moravský přítel lidu, 17. 4. 1938.

 • Andreas Haasis-Berner, Wasserkünste, Hangkanäle und Staudämme im Mittelalter: Eine archäologisch-historische Untersuchung zum Wasserbau am Beispiel des Urgrabens am Kandel im mittleren Schwarzwald, Rahden 2001.

 • Pavel Halík, Architektura padesátých let, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění V. 1939/1958, Praha 2005.

 • Tereza Hamzová, Osudy klášterního areálu Louka ve Znojmě po zrušení premonstrátské kanonie, nepublikovaná bakalářská práce Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2022.

 • Petra Harnušková, Historie železniční dopravy v Jihlavě v letech 1871–1918, in: Vlastivědný sborník vysočiny, oddíl společenských věd, 2006, XV.

 • Petr Hejhal, Dekorace spolku Schlaraffia ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci – digitalizace a internetová prezentace, nepublikovaná bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2016.

 • Martin Hemelík, Z historie budovy Vysoké školy polytechnické Jihlava, in: Historie a přítomnost Vysoké školy polytechnické Jihlava, 2012/2013.

 • Jiří Herzán – Zdeněk Berger, Stavíme tábor, Praha 1947.

 • Jiří Herzán, Abeceda tábořiště, Praha 1977.

 • Franz Hilmer – Alfred Theimer, Lagerhausbauten im deutschen Gebiete von Mähren in den Jahren 1936 und 1937, Brno 1937.

 • Franz Hilmer, Entstehung, Entwicklung und Zielsetzung der Lagerhausgenossenschaft Stecken-Iglau, Genossenschaftliche Mitteilungen des Central-Verbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Mährens, Schlesiens und der Slovakei in Brünn XIV, 1939.

 • Franz Hilmer, 40 Jahre Genossenschaftsarbeit in Deutschmähren, Brno 1933.

 • Jiří Hilmera, Česká divadelní architektura, Praha 1999.

 • Wendy Hitchmough, CFA Voysey, London 1995.

 • Emil Hlaváček, Výrobní a inženýrské stavby, in: Vývoj architektury a urbanismu v ČSR v období 1948–1985 (Výzkumný úkol VÚVA VIII-8-4/2, část: průmysl), 1985.

 • Kateřina Hlavníčková, Když se psalo Anno Uhui, Spolek Schlaraffia v českých zemích v letech 1859–1939, nepublikovaná diplomní práce Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2012.

 • František Hoffmann, Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století, Jihlava 2004.

 • František Hoffmann – Alois Šimka, Jihlavský okres 1945–1960. Patnáct let svobodné práce, Jihlava 1960.

 • František Hoffmann, Z počátků průmyslu a dělnického hnutí na Jihlavsku, Havlíčkův Brod 1955.

 • František Hoffmann, Jihlava v první polovině 15. století, in: František Hoffmann Devadesátiletý: výbor studií a článků, Jihlava 2010.

 • Michal Horáček, Neznámé kapitoly z dějin pivovarství v Benešově a na Konopišti v druhé polovině 19. století, Kvasný průmysl, 62, 2016, č. 2.

 • Vítězslav Horn, Jak jsem přežil. Život českého lékaře, Brno 2002.

 • Jiří Horský, Hovory o architektuře – Rostislav Švácha s Janem Aulíkem, Architekt XLVIII, 2001, č. 2.

 • Aneta Hrdličková, Autor škol u Březinových sadů: Učebnu napojenou na skleník jinde nemají, Noviny jihlavské radnice XXVI, č. 10, 2019.

 • Jan Hrubý, 100 let brněnské školy architektury. 100 years of the school of architecture in Brno, Brno 2019.

 • Jaroslav Huňáček, ZOO pěti kontinentů – expoziční část a podrobnější pohled na nové expozice, Jihlava 2011.

CH
 • František Chodounský (ed.), Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví, Praha 1891.

 • Josef Chytil – Jiří Chlumecký, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae 6. 1307–1333, Brünn 1854.

J
 • Jahres-Bericht der gewerblichen Fortbildungsschule in Iglau XVI, 1895.

 • Jihlava: Sídliště III., Praha 1971.

 • Jahres-Bericht der k.k. Staats-Gewerbeschule in Brünn XXV, 1899.

 • Jan Janák, Strojní předení vlny na Jihlavsku v první polovině 19. století, in: Z dějin textilu IX, 1985.

 • Blažena Jančálková, Emil Seidner, výroba pleteného zboží, Jihlava, 1934–1935, inventář ev. č. 3186, MZA Brno), 1981.

 • Tomáš Janda, Most pod mostem aneb dálniční most přes řeku Želivku u Píště, Beton IIX, 2018, č. 4.

 • Zdeněk Jaroš, Jihlava v datech, Jihlava 1999.

 • Zdeněk Jaroš – Přemysl Veverka, Historie a současnost podnikání na Jihlavsku, Žehušice 2001.

 • Zdeněk Jaroš, Několik poznámek k novodobé historii jihlavských Židů, in: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska, Jihlava 1998.

 • Zdeněk Jaroš – Karel Křesadlo, Jihlava, kulturně historický průvodce městem, Jihlava 1996.

 • Zdeněk Jaroš – Ondřej Stránský, Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy, Jihlava 2017.

 • Zdeněk Jaroš, Vojáci, války a Jihlava v letech 1741–1939, Jihlava, 2008.

 • jč, Nová budova OV KSČ, Jiskra XIII, 1972, č. 87, 31. 10.

 • Vladislav T. Jiroušek, Zoo Jihlava – cesta od kolébky k dokonalosti, Jihlava 2004.

K
 • Jiří Karel – Jiří Vondrák, Jihlavská nemocnice. Stavební vývoj ve 20. století, in: Vlastivědný sborník Vysočiny X, 1996, Oddíl věd společenských, Jihlava 1996.

 • Miroslav Kárný, Terezínská pamětní kniha, Praha 1995.

 • Herma Kennel, Bergersdorf: dokumentární román, Praha 2011.

 • Lenka Kerdová, Pozice pražských německy mluvících architektů v Praze mezi lety 1918–1940, nepublikovaná dizertační práce Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2014.

 • Lenka Kerdová, Pražská meziválečná architektura německy mluvících architektů, nepublikovaná dizertační práce Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2020.

 • Vladimír Klimeš, 100 let trati Jihlava – Veselí na Lužnicí 1887–1987, Veselí nad Lužnicí 1987.

 • Konrad Kluge – Franz Machaczek, Melan als Lehrer der Praxis, in: August Nowak (ed.), Joseph Melan zum siebzigsten Geburtstage, gewidmet von seinen dankbaren Schülern, Leipzig 1923.

 • Filip Kochan, Jihlavák, který jako jediný fotil vyhlášení nezávislosti Izraele, Jihlavské listy, 18. února 2020.

 • Jan Konicar, Horácké divadlo Jihlava, ul. Komenského, in: Jan Konicar, Architektura a stavebnictví ČR. Období 1989–1995. Současné trendy, Jihlava 1995.

 • Ignaz Konta, Geschichte der Eisenbahnen Oesterreichs vom Jahre 1867 bis zur Gegenwart, in: Hermann Strach (ed.), Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch­Ungarischen Monarchie, část I., díl II., Vídeň 1898.

 • Miloslav Kopřiva, Některé zajímavosti ve vztahu architektonické formy ke konstrukci, Architektura ČSSR, 1966, č. 7.

 • Marie Kordovská, Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století, nepublikovaná bakalářská práce Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2015.

 • Rostislav Koryčánek (ed.), Paneland, Největší československý experiment (kat. výst.), Moravská galerie v Brně, 2017.

 • Petr Koudelka, Rodinný dům Pod Děvínem, in: Slavné stavby Prahy 5, Praha 2005.

 • Daniel Kovář (ed.), Slavné stavby Českých Budějovic, Praha 2016.

 • Petr Kratochvíl, Horácké divadlo v Jihlavě, Architekt XLII, 1996, č. 3.

 • Petr Kratochvíl, Předmluva ke knize OK PLAN ARCHITECTS 2014–2019, in: OK PLAN ARCHITECTS 2014–2019, Humpolec 2019.

 • Augustin Krebs und Sohn, Militärtuch–­ und Schafwollwaaren­–Fabrik, Iglau, Die Gross­–Industrie Österreichs I, Wien 1898, sv. 4.

 • Mojmír Krejčiřík, Česká nádraží: architektura a stavební vývoj, Litoměřice 2015.

 • Mojmír KrejčiříkMost železniční, in: Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha 2002.

 • Mojmír Krejčiřík, Po stopách našich železnic, Praha 1991.

 • Karel Křesadlo, Jihlavská divadelní tradice, in: Miloš Stránský – Lubomír Zubař – Vladimír Volf (ed.), Horácké divadlo Jihlava 1940–1995, Jihlava 1995.

 • Karel Křesadlo, Kapitoly z historie Jihlavy, Jihlava 1992.

 • Jan Kristek, Jihlava, Březinovy Sady, in: Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Eva Novotná – Karolina Jirkalová (eds), Paneláci 1, Padesát sídlišť v českých zemích, Praha 2016.

 • Jiří Kroupa, Architektura, in: Ivana Ebelová – Renata Pisková – Milena Bartlová et al., Jihlava, Praha 2009.

 • Jiří Kroupa, Vzestup moderního města: od konce 18. století do poloviny 20. století, in: Renata Pisková (ed.), Jihlava, Praha 2009.

 • Ladislav Kuba – Tomáš Pilař, City Park Jihlava, Era 21. O architektuře víc! IX, 2009, č. 2.

 • Ladislav Kuba – Tomáš Pilař, City Park Jihlava, Stavba XVI, 2009, č. 4.

 • Ladislav Kuba – Tomáš Pilař, Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice, in: ERA21 IX, 2009, č. 4, 2009.

 • Petr Kubica, Z historie jihlavských kin, in: Kinofikace Moravy, Olomouc 2004.

 • Martin Kučera, František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek, Praha 2020.

 • Karl-Eugen Kurrer, The History of the Theory of Structures: Searching for Equilibrium, Berlin 2018.

 • Pavel Kypr, O regulační plán města Jihlavy, Jihlavské listy XL, č. 47, 18. 9. 1937, s. 6.

L
 • Tomáš Laštovička, Starohorský hornický náhon v historickém a technickém kontextu, nepublikovaná bakalářská práce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2022.

 • Zdeněk Laštovička – Ladislav Vilímek – Jiří Vosáhlo, Rekonstrukce průběhu rantířovsko-starohorského vodního náhonu (Technická památka středověkého dolování stříbrných rud u Jihlavy z přelomu 13. a 14. století), in: Stříbrná Jihlavasborník k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava 2001.

 • Jana Laubová, Architektura Jihlavy 1900–2009, nepublikovaná diplomní práce Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2009.

 • Ladislav Likler et al., Historie mlékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001.

 • Zdeněk Lukeš, Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti 1900–1938 (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2002.

M
 • Dita Machová, Architekt Bohuslav Fuchs a jeho práce v Jihlavě, nepublikovaná bakalářská práce Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 2010.

 • Zbyšek Malý – Alena Malá, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003, XI, Pau–Pop, Ostrava 2003.

 • František Marek, William Shakespeare a jihlavská divadelní tradice, Jihlava 1964.

 • Martin Mareš, Historie tělesné výchovy a sportu v Třešti nepublikovaná bakalářská práce Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2014.

 • Oldřich Med, Svatojakubské anály, nepublikované letopisy svatojakubské fary, Jihlava 1964.

 • Iris Meder, Orffene Welten. Die Wiener Schule im Einfamilienhausbau 1910–1938, nepublikovaná dizertační práce Institutu für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart, 2004.

 • Karel Meisel, Židé v Jihlavě, in: Jihlava město a okolí, Jihlava 1933.

 • Josef Melan, Der Brückenbau. Sv. II: Steinerne Brücken und Brücken aus Beton-Eisen. Leipzig–Wien 1911.

 • Dan Merta, Rozhovor Dana Merty s architektem Luďkem Rýznerem, in: OK PLAN ARCHITECTS 1999–2009, Humpolec 2010.

 • Lucie Měrtlová, Český Rudolec ve 20. století, nepublikovaná diplomní práce Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2009.

 • MUDr. Arnošt Metelka, Kronika ústavu v Jihlavě, Psychiatrická nemocnice Jihlava 2017.

 • Milan Molda (ed.), Who is ...? (v České republice): dodatkové dílo, Zug 2007.

 • Jan Muk, Pavel Vlček, Olga Novosadová, L. Vojtíšková, Jihlava – Velké kasárny, nepublikovaný stavebně historický průzkum, státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, Praha, 1991.

 • Milan Myška et al., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003.

N
 • Nová mlékárna rolnického družstva v Jihlavě, Svobodné noviny, 24. 6. 1947.

 • Pavel Nasadil, Obraz města, in: Aulík Fišer architekti, návrhy a realizace 1995–2010, Praha 2010.

 • Kateřina Nechvílová, Architekt Tomáš Brix, nepublikovaná bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 2009.

 • Richard Němec, Architektura a ideologie: Výchovné instituce Adolfa Hitlera v protektorátu Čechy a Morava a v Říšské župě Sudety, Umění LXI, 2013.

 • Zdeněk R. Nešpor (ed.), Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska, Praha 2009.

 • Jindřich Noll – Jindřich Vybíral, Josef Schulz 1840–1917 (kat. výst.), Praha 1992.

 • Jan Novák, Beuronská škola a liturgie, nepublikovaná bakalářská práce Katedry teologické etiky a spirituální teologie Teologické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2012.

 • Bohuslav Novák, Do 28. října bude mít Jihlava nový most v Malinovského ulici, Jiskra, 1951, č. 17.

 • Kateřina Novosádová, (Ne) Přítel města? Obchodní domy 60.–80. let v malých městech jižních Čech, nepublikovaná diplomní práce Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2019.

 • Veronika Novotná (ed.), Almanach ke 160. výročí založení Nemocnice Jihlava, Jihlava 2009.

O
 • František Obrtel (ed.), Zemědělské družstevnictví v Československu, Praha 1928.

Ö
 • Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Vídeň 1950.

P
 • Propojení ulic na jihlavských Březinkách budí emoce, Jihlavské listy XVIII, 2007, č. 15, 10. 4.

 • Personalaschricht, Zeitung des Vereins XXXVII, 1897.

 • Michaela Pacherová, Ochrana architektury v současnosti / Příklady péče o stavební fond v Jihlavě, in: (Z) Vysočiny umění. Jihlava 2018.

 • Michaela Pacherová, Vybrané moderní stavby Jihlavy v kontextu estetické výchovy, nepublikovaná diplomní práce Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2015.

 • Martina Pachmanová, Markéta Pražanová (eds), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1885–2005, Praha 2005.

 • Jana Pavlová, Postmoderna bez „postmoderny”, ERA 21 XX, 2022, č. 1.

 • Zdeněk Peša, Olešnická škola, Olešnice 2005.

 • František Petráš, Stavební kámen pro zdivo, Stavitel IV, 1922–1923.

 • Zdeněk Petrů, Antonín Řičánek, Soutěž na řešení řadových rodinných domů, Architektura ČSR XLIV, 1985, č. 5.

 • Milan Pilař, V Jihlavě vyroste moderní centrum urgentní a intenzivní péče, Kraj Vysočina VIII, 2011, č. 3.

 • Renata Pisková a kol., Jihlava: Historie/ Kultura/ Lidé, Praha 2009.

 • Renata Pisková a kol., Českoslovenští legionáři 1914–1920 – rodáci a občané okresu Jihlava, Jihlava 2001.

 • Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech 1 (A/J), Praha 1977.

 • Edmund Prusik, Die Gemeinde Iglau und ihr Wirken in den Jahren 1865-1889, Jihlava 1890.

 • Klára Pučerová, Pavel Směták, 60’/70’ Věra a Vladimír Machoninovi, Praha 2010.

 • Monika Pujmanová, Zahradní města na severozápadě Prahy ve 20. letech 20. století, nepublikované bakalářská práce FF UK, Praha 2022.

R
 • Hana Reisigová, Rudý a rudější: angažované – politické divadlo E. F. Buriana, nepublikovaná diplomní práce Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2013.

 • Attilio Rella, Joseph Melan, Beton u. Eisen III, 1904, č. 1.

 • Karel Roštík, Soutěžný návrh na palác Společnosti národů v Ženevě, Architekt SIA XXVII, 1928.

 • Michaela Ryšková, C. k. privilegovaná továrna na sukna v Jihlavě, in: Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha 2002.

 • Michaela Ryšková, Továrna na pletené zboží Emil Seidner, in: Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha 2002.

 • Michaela Ryšková, Továrna na vlněné zboží a vojenská sukna Enocha Kerna syn, in: Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha 2002.

 • Veronika Rýznarová, Miloslava Grimichová (1891–1957), nepublikovaná diplomní práce Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 2017.

S
 • Spartak Jihlava 1948–1978: Třicet budovatelských let TJ Spartak Jihlava, Jihlava 1978.

 • Stavoprojekt Brno 1948─1988, Brno 1988.

 • Stavoprojekt Jihlava: 20 let, Jihlava 1965.

 • Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. svazek (J/N), Praha 1999.

 • Ulrich Scheinhammer-Schmid (ed.), „In Iglau war alles schlimmer…ˮ „V Jihlavě bylo všechno horší…ˮ, Landsberg am Lech, 2013.

 • Carl Schlimp, Hochbauten der österr. Nord­Westbahn, Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten­Vereines XXIV, 1872.

 • Günther Schmick, Bewehrungsskelette für Eisenbetonbauten: Bauweise Dr. Ing. Bauer: Patente von Bruno Bauer, Wien 1932.

 • Emanuel Schwab, Rundgang durch Iglau, nepublikovaný rukopis 1923–28, přepis 1943, Státní okresní archiv Jihlava.

 • Jan Sedlák (ed.), Slavné vily kraje Vysočina, Praha 2008.

 • Jan Sedlák, Defilé ‘98, Brno 1998.

 • Radomíra Sedláková (ed.), SORELA: Česká architektura padesátých let (kat. výst.), Národní galerie v Praze, 1994.

 • Irena Seidlerová – Jiří Dohnálek, Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století, Praha 1999.

 • Eva Semotanová – František Hoffmann – Josef Žemlička – Renata Pisková – Vlastimil Svěrák, Jihlava. Historický atlas měst České republiky (sv. 8), Praha 2000.

 • Albrecht Siebert, Das Zollbau-Lamellendach. Zur Entstehung der Lamellenbauten, Deutsche Bauzeitung CXXIV, 1990.

 • František Simonides, První most v republice vyrobený pod střechou, Jiskra, 1956, č. 12.

 • Duncan Simpson, C.F.A. Voysey – an architect of individuality, New York 1981.

 • Lucie Skřivánková (ed.), Příběh paneláku v Kraji Vysočina (kat. výst.), Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2016

 • Jana Slaběnková, Působení Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského na území brněnského biskupství od jejího příchodu až do dnešní doby, nepublikovaná magisterská práce Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Masarykovy, Brno 2008.

 • Eva Smržová, Zámek Český Rudolec: stavební historie a uměleckohistorické souvislosti, nepublikovaná bakalářská práce Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2020.

 • Šárka Spěváková, Osobnost a dílo architekta, stavitele a vynálezce Františka Petráše, nepublikovaná diplomová práce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2000.

 • Milan Starec – Jan Zikmund, Pivovary na druhou, Praha 2023.

 • Milan Starec – Petr Holub, Noback vs. Novák. Stavitelé pivovarů, Praha 2019.

 • Ján Stempel (ed.), 99 domů, Praha 2012.

 • Martin Strakoš (ed.), Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury, Ostrava 2016.

 • Josef Svatoň – Zdeňka Drlíková, 100 let psychiatrické léčebny v Jihlavě: 1902–2002, Jihlava 2002.

 • Vlastimil Svěrák, Židovská náboženská obec v Puklicích, in: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska, Jihlava 1998.

 • Vlastimil Svěrák, Renata Pisková, Petr Dvořák, Jiří Jelínek, Nikdy zcela neodešli: Jihlavští Němci (kat. výst.), Dům Gustava Mahlera, Jihlava 2013.

 • Johann Svoboda, Die Theresianische Militär-akademie zu Wiener-Neustadt und ihre Zöglinge: 1838–1893, Vídeň 1894.

 • Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Levitující pavilon, in: ERA21 XXI, 2021, č. 4.

 • Jana Synková, Československé stavební závody, n. p. Praha – Krajský inspektorát Olomouc (1872) 1948–1951 (1955). Inventář, nepublikovaná bakalářská práce Univerzity Palackého, Olomouc 2012.

Š
 • Jiří Šalamoun, Meziválečná architektura v kraji Vysočina, nepublikovaná diplomní práce Vysoké školy polytechnické, Jihlava 2014.

 • Eva Šamánková, Jihlava – městská reservace Státní památkové správy, Praha 1955.

 • Jaroslav Šejnoha, Erich Roučka – moravský Edison, in: Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku. Sborník příspěvků z konference konané 14. 9. 1918 na blanenském zámku, Blansko 2018.

 • Oldřich Ševčík – Ondřej Beneš, Architektura 60. let, Praha 2009.

 • Miloslav Šikl, Utváření spotřebitelské sítě a konzumní jednání ve východních Čechách v druhé polovině 20. století, nepublikovaná diplomní práce Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 2017.

 • Alois Šimka, Sto let Severozápadní dráhy, OA Jihlava 1971.

 • Alois Šimka, První železnice na Vysočině, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl společenských věd, č. 1, 1956.

 • Vladimír Šlapeta, Adolf Loos a česká architektura, Louny 1984.

 • Vojtěch Šplháček – Jiří Novotný, Pletařský závod v Jihlavě, Architektura ČSR XXXI, 1972, č. 6.

 • Vojtěch Šplháček – Jiří Novotný, Zahájení výstavby nového pletařského závodu Modeta Jihlava, Věstník Centroprojektu VIII, 1969, č. 5.

 • Vojtěch Šplháček, Pletařský závod Modeta v Jihlavě, Architektura ČSR XXXVI, 1977, č. 7.

 • Vojtěch Šplháček – Jiří Novotný, Modeta, národní podnik, Jihlava, Věstník Centroprojektu XIII, 1974, č. 4.

 • Vojtěch Šplháček – Jiří Novotný, Pletařský závod n. p. Modeta v Jihlavě, Československý architekt XVI, 1970, č. 17.

 • Vojtěch Šplháček, Nový závod n. p. Modeta Jihlava, Věstník Centroprojektu XXIII, 1984, č. 10.

 • Václav Šplíchal – Miloslav Vítek, Papír a ruční papírny v Jihlavě a kraji Vysočina, Jihlava 2010.

 • Petra Šternová, Architekturou k uzdravení, meziválečná sanatoria a ozdravovny v Libereckém kraji, Fontes Nissae XVII, 2016, č. 2.

 • Radka Šustrová, Pro výcvik a ochranu německých dětí! Zřizování táborů KLV na území Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2011.

 • Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století, Praha 1985.

 • Rostislav Švácha, Desacralisation of Sokol Centres, in: Ana Lavrič – Franci Lazarini – Barbara Murovec (eds), Patriae et Orbi: Essays on Central European Art and Architecture. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek, Ljubljana 2015.

 • Rostislav Švácha, Fáze socialistického realismu, in: Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Martina Koukalová – Eva Novotná (eds), Paneláci 2, Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989, Kritický katalog k výstavě Bydliště: panelové sídliště. Plány realizace, bydlení 1945–1989, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 2017.

 • Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds), Dějiny českého výtvarného umění VI./1–2, 1958/2000, Praha 2005.

 • Rostislav Švácha (ed.), Naprej!: Česká sportovní architektura 15672012, Praha 2012.

 • Rostislav Švácha (ed.) a kolektiv, Slavné vily Středočeského kraje, Praha 2010.

 • Rostislav Švácha, Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb, Praha 2004.

 • Rostislav Švácha, Learning from What? The Czechoslovak Debate on the Architecture of the Capitalist West in 1957, in: Book for Mary: Sixty on Seventy, Praha 2020.

 • Rostislav Švácha, O Brumlovce, ne však jen o ní, in: Aulík Fišer architekti, návrhy a realizace 1995–2010, Praha 2010.

 • Rostislav Švácha, Předmluva ke knize OK PLAN ARCHITECTS 1999–2009, in: OK PLAN ARCHITECTS 1999–2009, Humpolec 2010.

T
 • TJ Spartak Jihlava 1978–1988, Čtvrtých deset let činnosti, Jihlava 1988.

 • Satoko Tanaka, Wilhelm Stiassny (1842–1910): Synagogenbau, Orientalismus und jüdische Identität, nepublikovaná disertační práce, Universität Wien, Vídeň 2009.

 • Jan Tiray, Vlastivěda moravská II, Místopis Moravy, díl IV. místopisu, Jihlavský kraj. Telecký okres, Brno 1913.

 • Prokop Toman (ed.), Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 2000.

 • Prokop Toman (ed.), Nový slovník československých výtvarných umělců II., L–Ž, Ostrava 1993.

 • Josef Tománek (ed.), Elektrisace Československa 1918–1928, Praha 1928.

 • Michael Třeštík (ed.), Kdo je kdo – architektura, Praha 2003.

U
 • Petr Ulrich, Petr Vorlík, Beryl Filsaková, Katarína Andrášiová, Lenka Popelová, Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Praha 2006.

V
 • Výroční zpráva umělecko-průmyslové školy v Praze. Školní léta 1920–1922, Praha 1927.

 • V konkursu architekta Corazzy…, Jihlavské listy XII, 1914, č. 15.

 • Petra Valentová, Osobnost architekta Vojtěcha Dvořáka, nepublikovaná bakalářská práce Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. 

 • Klára Vališová, Působení architekta Arthura Corazzy v Jihlavě a vývoj jeho staveb, nepublikovaná bakalářská práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava 2009.

 • Jiří Varhaník, Zákony architektury jdou z člověka, Jihlavské listy, 2018.

 • Alena Veliká, Toto je ještě ráj, Jihlava, 2022.

 • Ladislav Vilímek, Z historie jihlavského židovského hřbitova a hřbitovních obřadních síní, in: Jihlavská archivní ročenka, svazek IV/2002, Jihlava 2004.

 • Ladislav Vilímek, Stará a nová archivní budova, Jihlavská archivní ročenka I, Jihlava 1999.

 • Ladislav Vilímek, I domy umírají vstoje II, Jihlava 2016.

 • Ladislav Vilímek, I domy umírají vstoje III, Jihlava 2018.

 • Ladislav Vilímek, I domy umírají vstoje IV, Jihlava 2018.

 • Ladislav Vilímek, I domy umírají vstoje V, Jihlava 2019.

 • Ladislav Vilímek, I domy umírají vstoje, Jihlava 2018.

 • Ladislav Vilímek, I domy umírají vstoje VI, Jihlava 2021.

 • Vladimír 518 (ed.), Architektura 58–89, díl I., Praha 2022.

 • Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.

 • Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy, Staré Město – Josefov, Praha 1996.

 • Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha A–L, Praha 2012.

 • Veronika Vohralíková, Hrádek a další veřejné stavby na Jihlavsku v době protektorátu, nepublikovaná bakalářská práce Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Masarykovy, Brno 2021.

 • Pavlína Vojtová, Scénografie v počátcích Divadla D, nepublikovaná bakalářská práce Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2020.

 • Petr Volf, Předmluva ke knize OK PLAN ARCHITECTS 2009–2014, in: OK PLAN ARCHITECTS 2009–2014, Humpolec 2014.

 • Petr Vorlík, Architektura v letech 1945–2009, in: Ivana Ebelová – Renata Pisková – Milena Bartlová et al., Jihlava, Praha 2009.

 • C.F.A. Voysey, Proposed house at Heleneuthal, Iglau, Czechoslovakia, in: The Builder CXXV, 1923.

 • Renata Vrabelová (ed.), Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice, Praha 2020.

 • Hana Vrbová, Nároží jako hlavolam, Architekt XXXVIII, 1992, č. 4.

 • Jiří Vybíhal – Vilém Wodák, Atentát na Hitlera v Jihlavě?, Jihlava 2010.

 • Jiří Vybíhal – Vilém Wodák, Jihlava pod hákovým křížem, Jihlava 2009.

 • Jindřich Vybíral, Charles F. A. Voysey's forgotten designs for southern Moravia, Umění LIII, 2005, č. 1.

 • Jindřich Vybíral, Německá architektura v letech 1900–1918, Umění LI, 2003, č. 4.

Z
 • Pavel Zatloukal, Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku (kat.výst.), Krajské vlastivědné muzeum Olomouc 1981.

 • Pavel Zatloukal (ed.) – Michal Kohout – Stephan Templ, Česká republika - architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko, Praha 2005.

 • Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století: architektura z let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002.

 • Pavel Zatloukal, Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce, Brno 2003.

 • Marie Zdeňková – Josef Vomáčka, Miroslav Melena: scénograf a architekt, Praha 2011.

 • Viktor Zelinger, Lamelová konstrukce střechy, Horizont III, 1928–1929.

 • Jan Zumr, Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, Praha 2018, č. 32.

Ž
 • Ivan Žlůva, Nerealizovaný návrh na jihlavský německý spolkový dům, in: Vlastivědný sborník Vysočiny XVIII, Oddíl věd společenských, Jihlava 2013.

2
 • 25 let života a práce města Jihlavy 1945–1970, Jihlava 1970.

4
 • 40 let Stavoprojektu v Jihlavě 1949–1989, Jihlava 1989.