City Park Jihlava

   

Nákupní centrum City Park bylo vůbec prvním velkým střediskem tohoto typu v Jihlavě. Jeho realizace probíhala v letech 2007−2009 podle projektu brněnské architektonické kanceláře Kuba & Pilař architekti. Ladislav Kuba a Tomáš Pilař navrhli City Park jako kompaktní, poměrně rozlehlou hmotu, která nasedla do příkrého údolí Koželužského potoka. Původně se v místě nacházely průmyslové objekty s historií sahající až do poloviny 19. století. Vzhledem ke svému zchátralému stavu však ustoupily nové stavbě. Stejně jako dřívější továrna je i City Park v údolí alespoň částečně utopen. Nákupní centrum má celkem šest podlaží. Ve dvou horních se nacházejí kinosály multikina, pod nimi pak dvoupodlažní obchodní pasáž, a nakonec podzemní garáže s kapacitou 850 míst. Směrem do hlavní Hradební ulice se však City Park propisuje mnohem komorněji, spodní podlaží obchodní galerie se totiž nachází až pod její úrovní. Více do výšky stoupají pouze dvě věže a objekt multikina a ty vcelku dobře vyznívají ve spojení s protilehlými historickými hradbami a jejich baštami.

Jihlavský City Park je objekt poměrně městotvorný, což pro budovy tohoto typu není vždy standardem. V tomto ohledu se nabízí stavbu srovnat s jiným, pozdějším jihlavským nákupním centrem na okraji města, které tyto kvality nemá. I tak architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař o City Parku mluví jako o „nákupní plechovce“, která si na nic nehraje a svou funkci neskrývá. Nákupní centra moderního typu sdružují všechny obchody směrem dovnitř. Klasický obchodní parter, který by udržoval kontakt s ulicí, u nich není potřebný. Nemá ho proto ani City Park. Architekti se však tento problém pokusili vyřešit ztvárněním hlavní fasády, která na sobě rozehrává plastický geometrický rastr, jakýsi „čárový kód“. Tvoří ho korodující plech Corten, tmavé lesklé sklo a žárově zinkované pororošty s popínavou zelení. Právě skleněné plochy nenápadně zrcadlí své okolí a až iluzivně suplují roli chybějících oken. Díky tomu, že je nákupní centrum poměrně nízké, zůstala pohledově exponovaná i jeho střecha. Její úprava sleduje podobu fasádního pláště včetně zapojené zeleně.

Součást projektu na výstavbu nákupního centra City Park tvořila revitalizace jeho okolí. Podél zadní strany centra dnes vede cyklostezka s biokoridorem. Vznikl zde také mokřad a Koželužský potok má znovu otevřené koryto, předtím totiž vedl potrubím. Nákupní centrum je vzhledem ke své poloze ve svahu poměrně dobře prostupné. Budova totiž koryto potoka na straně křižovatky Hradební a Znojemské ulice překonává hmotou skladů a zázemí. Na jejich střeše pak vznikla menší pobytová plocha, která se napojuje na síť cest na opačné straně svahu.

Ačkoliv City Park dodnes část obyvatel Jihlavy nevnímá zcela pozitivně, jako nákupní centrum představuje spíše problematiku sociologickou než čistě architektonickou. „Přiznávám se, že nikdy nebudu považovat sebelépe navrženou obchodní pasáž se zurčícími fontánami nebo dvoranu kulturní instituce s nejrychlejším Wi-Fi připojením za plnohodnotnou alternativu ulice nebo náměstí“, uvádí na toto konto Tomáš Pilař. Nákupní centrum City Park získalo cenu v soutěži Stavba roku 2009 a ve své kategorii staveb je příkladem nezvykle dobré praxe.

AV

Literatura a ostatní zdroje 

Další objekty na stezce