Zoologická zahrada Jihlava

 

V malebném údolí říčky Jihlávky začalo po roce 1824 pod městskými hradbami vznikat velmi navštěvované výletní místo – nový městský park, který dodnes nese název Malý Heulos. Po roce 1945 se tato malebná část města přejmenovala na Březinovy sady a právě zde začal v roce 1957 vznikat, a to z iniciativy několika místních nadšenců, jihlavský zookoutek. Sklonek roku 1967 přinesl s příchodem nového ředitele Vladislava Jirouška první rozvojovou studii areálu. V roce 1982 získal zookoutek statut zoologické zahrady. Funkčně zastaralá zařízení prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Výrazněji se začaly uplatňovat přírodní materiály, především dřevo a kámen. Mříže a kovové sítě postupně nahradilo sklo a přírodní výběhy a jihlavská zoo se záhy stala „Zoologickou zahradou bez mříží“.

Velký rozvoj a s tím spojené rozsáhlé stavební úpravy zoologické zahrady v Jihlavě nastaly po roce 2003. Tvůrčí předlohou pro architektonické zpracování africké vesnice Matongo, tedy komplexu deseti chýší a několika drobných staveb, se staly obytné a hospodářské objekty domorodých kmenů západního Zimbabwe. Stavby doplnily chybějící zázemí s občerstvením a toaletami pro návštěvníky. Souběžně vznikla dřevěná vyhlídková věž s ojedinělou nerezovou skluzavkou dvanáctimetrovým uzavřeným spirálovým tobogánem. V roce 2005 vznikl zcela nový vstupní objekt na jihovýchodní straně areálu, který tak rozšířil zoo jihovýchodním směrem na nezastavěné pozemky bývalého ovocného sadu. Stavba architektonicky vychází ze stavebního umění dávnověku za použití takzvané neolitické technologie. Vstupní objekt obsahuje informační centrum, pokladnu, občerstvení a sociální zázemí. Současně byl vztyčen nepřehlédnutelný „reklamní totem“ při ulici Brněnská, směřující návštěvníky na nově situované centrální parkoviště a nový vstup do zoo. Stavebních úprav doznal také starý vstupní objekt z lesoparku Malý Heulos.

Výstavba nového medvědince Malay Medan pro malajské medvědy v letech 20072009 na místě původního výběhu medvědů hnědých, který zde existoval již od konce padesátých let minulého století, přemístila do nového objektu v dolní části expozice nevyhovující ubikaci tak, aby se návštěvník dostal do lepšího kontaktu se samotnými zvířaty. Výběh tvoří obrácený amfiteátr a náhorní plošina s otevřenou jeskyní, vodními prvky a vodopádem. Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného malého amazonského pavilonu Hacienda Escondido se uskutečnilo v květnu 2011. Architektonický návrh pro vnější stavební úpravy vychází z charakteristických prvků uzavřené stavby na jihoamerickém venkově. Nové venkovní schodiště vede pak na střechu objektu k nově vybudovanému posezení. Dne 11. 11. 2011 v 11 hodin 11 minut nastalo symbolické datum, kdy se pro širokou veřejnost poprvé otevřely dveře nového centra environmentální výchovy PodpoVRCH. Budova je postavena na principu pasivního domu zapuštěného do svažitého terénu nalevo od nového vstupního objektu. Její vzhled vychází přeneseně z typologie keltské kruhové mohyly s vnitřním půdorysem vytvořeným ze soustředných kamenných kruhů (Stonehenge). Centrální sál tohoto objektu, takzvaný „dóm“, má kapacitu zhruba padesáti osob. Na něj navazuje laboratoř, kabinet a knihovna se studovnou. Interiéry dvou učeben pro asi dvacet žáků dostaly netradiční úpravu lodní pirátské paluby „Captaina Jacka Sparrowa“ a jihoamerické jeskyně „Indiana Jonese“.

Záhy se uskutečnil projekt „Zoo pěti kontinentů", který ve finále rozděluje jihlavskou zoologickou zahradu na pět svébytných samostatných oblastí – kontinentů. 14. listopadu 2011 byl pro všechny nově plánované stavby slavnostně položen základní kámen a do roku 2015 se jihlavská zoo rozrostla o šest nových pavilonů, včetně šesti nových venkovních výběhů. Pavilon a výběh pro žirafy a africké kopytníky bezprostředně navazují na hlavní vstup do zoologické zahrady. Celá jeho venkovní pláň se dočkala precizního tvarování včetně nové vodní plochy, takzvaného napajedla. Následovala expozice Austrálie se všemi svými drobnými stavbami a potřebnou výbavou farmy v buši s výběhy a průchozími voliérami. Ve třetí fázi projektu dostali nový pavilon afričtí primáti. Včetně dvou venkovních voliér a centrálního výběhu pro dikobrazy tento pavilon bezprostředně navazuje na severovýchodní stranu hlavního vstupu. V další etapě se přistoupilo ke stavbě pavilonu Asie v místech dřívějších voliér bažantů, papoušků a klokanů. Zde vznikly speciální venkovní voliéry v duchu staveb v jihovýchodní Kambodži, a to pro babirusy a hlavně pro gibony jakožto erbovní primáty Zoo Jihlava. Nejsložitější a technologicky nejkomplikovanější stavbou projektu se stal pavilon plazů. Jeho vnitřní uspořádání má v návštěvnících vyvolávat dojem meandrující řeky v prostředí tropického pralesa, která ústí do mangrovových porostů. Tropická řeka s exotickými rybami, krokodýly a anakondami začíná na jižní straně objektu mohutným vodopádem, který padá ze zhruba šestimetrové skály do vodní hladiny laguny se želvami. Organický tvar pavilonu i jeho obvodový plášť, který je vyroben z plátů měděného předmořeného plechu v nazelenalé barvě, má evokovat šupinatou kůži plaza. Africký výběh a ubikace pro hyeny se veřejnosti otevřel na podzim roku 2014 a dovršil tak dosud největší stavební a investiční rozvoj návštěvnicky oblíbené jihlavské zoo.

JH

Literatura a ostatní zdroje 

Další objekty na stezce