Nová nemocnice

   

Areál nové jihlavské nemocnice začal vznikat v šedesátých letech dvacátého století, kdy byl postaven dnes již zbořený infekční pavilon se zajímavě řešenou zadní pavlačovou fasádou. Stavby, které v jeho blízkosti přibyly v sedmdesátých a osmdesátých letech, představují spíše banální normalizační architekturu. Tu ozvláštnily až přestavby a přístavby z devadesátých let, navržené architektem Jaromírem Homolkou z jihlavského ateliéru Penta. Nejprve, roku 1993, vyprojektoval hospodářskou vrátnici, původně zamýšlenou jako provizorní. V její zářivě červené lehké konstrukci je patrná inspirace postmoderním tvaroslovím. Zároveň pro nemocnici vypracoval projekty několika dispozičních úprav stávajících pavilonů.

První velkou porevoluční novostavbou jihlavské nemocnice byl pavilon operačních sálů, JIP, ARO a CS, na kterém Jaromír Homolka společně se svými kolegy pracoval od roku 1997. Architektura půdorysně nepravidelné stavby se zakládá na hravé skladbě oblých i pravoúhlých vzájemně se prostupujících hmot. Nejvyšší z nich má tři podlaží, do kterých architekti soustředili místnosti urgentního příjmu, operační sály a zejména pokoje pacientů. Nosný systém stavby tvoří železobetonový monolitický skelet. Světlou omítku a keramický obklad stejného odstínu doplňují velké prosklené plochy a modré detaily v podobě okenních rámů či vřetenových schodišť. Tvarově i materiálově rozličnou stavbou architekt důvtipně oživil architektonicky fádní nemocniční areál. Jeho verze postmoderní architektury je svébytná, ale kultivovaná.

Přesně deset let po dostavění tohoto pavilonu Jaromír Homolka společně se svými kolegy z ateliéru Penta připravil plány další velké stavby v areálu jihlavské nemocnice – pavilonu urgentní a intenzivní péče (PUIP). Nalezl místo mezi starším Homolkovým pavilonem a budovami zdravotnické záchranné služby, které v devadesátých letech navrhl taktéž šéf Penty. Urbanisticky budova ze západní strany uzavřela areál nemocnice a díky napojení na heliport proskleným tunelem architekti výrazně usnadnili provoz zdravotnického zařízení. Do novostavby, realizované v letech 2011–2012, se přesunulo infekční oddělení, a také rentgen, CT, část JIP a urgentní příjem.

Na rozdíl od stavby z přelomu tisíciletí má PUIP jasný obdélný půdorys, z něhož vystupují dvě schodišťová křídla. Je dvoupatrový, v jižní části se nachází střešní nástavba představující další patro. Hlavní průčelí tvoří dvojitý skleněný plášť, nezbytný kvůli zvukové izolaci. V detailech, jako jsou pásová okna bočních fasád nebo sloupky, které vynášejí předstupující patro, lze sledovat návaznost architekta na jeho vlastní starší stavbu, nacházející se v těsné blízkosti té nové. Jako jeden z nejmodernějších zdravotnických pavilonů v regionu získal jihlavský PUIP v roce 2012 titul Stavba roku kraje Vysočina.

Literatura a ostatní zdroje 

Další objekty na stezce