Vila Kajetána a Marie Malnati

   

Vilu nacházející se na adrese Telečská 13 navrhl pro sebe a svou rodinu Kajetán Malnati, který byl v letech 1901–1913 jihlavským městským stavitelem. Její projekt vytvořil roku 1908, kolaudace následovala o rok později. Jde o třípodlažní objekt na nepravidelném půdorysu s výraznou valbovou střechou a střešní věžičkou. Díky mohutné střeše, ale i vikýřům, lodžiím v patrech či kamenem obloženému parteru lze vilu přiřadit k proudu romantizujících vil v anglickém stylu, jaké byly na počátku 20. století velmi populární. Tomuto trendu odpovídá i vnitřní uspořádání domu – jeho přízemí bylo určeno technickým prostorám a jednotlivé obytné místnosti se nacházely až v patrech. Vstupovalo se do nich z ústřední haly se schodištěm.

Reprezentativní vila městského stavitele měla být součástí plánované úřednické čtvrti, jejíž urbanistickou koncepci se však nepodařilo zdárně dokončit. Z toho důvodu, a také v důsledku pozdějších demolic menší obytné zástavby, která se při vile nacházela v době jejího vzniku, je dnešní urbanistická situace stavby poněkud nešťastná. V její bezprostřední blízkosti se dnes nacházejí přízemní garáže a objekt elektrické rozvodny, dál na západ stojí vysoké panelové domy. V tomto kontextu vila působí poněkud neukotveně a nemá tak důstojné postavení, jaké by si zasloužila.

Kajetán Malnati spolu se svou ženou Marií a dětmi Josefem, Marií a Johannou obýval vilu poměrně krátce. V roce 1915 totiž náhle zemřel a zřejmě nebylo v možnostech rodiny vilu dále držet. Už k červenci roku 1916 je tak pobyt stavitelovy ženy Marie Malnati hlášen na jiné adrese. Roku 1932 je jako obyvatel domu uváděn Antonín Pekárek, který si nechal zbudovat přístavek k východní části stavby jako sklep. V polovině třicátých let pak další majitelé, Karel a Leopoldina Grünovi, nechali vilu oplotit. Větších stavebních úprav doznala až po druhé světové válce, kdy ji do vlastnictví získal Státní veterinární ústav. Pro jeho potřeby byla vila adaptována v letech 1947–1948 na základě plánů jihlavského stavitele Jana Dintara. Podkroví domu bylo rozšířeno a výrazně se tak změnilo hlavní průčelí směřující do Telečské ulice – lodžie v prvním patře byla zazděna, vikýř ve druhém poschodí nahradil široký štít s dvěma páry oken. V bývalé vile vzniklo několik specializovaných laboratoří, kanceláře a v přízemí malý byt.

Později budova sloužila jihlavské škole služeb a pro potřeby školní výuky byla opět přestavována. V letech 2020–2021 proběhla rekonstrukce vily podle projektu jihlavského Ateliéru AJV. Nový majitel, firma EK Partners, nechal v interiéru vytvořit kancelářské prostory a dům získal novou šedou fasádu, která respektuje jeho původní výraz.

Literatura a ostatní zdroje 

Další objekty na stezce