Vily Bedřicha Klinenbergera a Rudolfa Poppera

   

Obchodní společníci firmy Bedřich Klinenberger a Rudolf Popper vlastnili továrnu na pletené a stávkové zboží v Mostecké ulici č. 6, kterou přenesli do Jihlavy z Batelova. Na sklonku dvacátých let oslovili pražského architekta Richarda Goldreicha k vypracování projektu rodinných vil, stavebním provedením totožných, na sousedících pozemcích se zahradami ve svažitém terénu dnešní Fibichovy ulice (dříve Přikopy). Richard Popper bydlel s manželkou a třemi dcerami v domě č. 22, manželé Klinenbergerovi se dvěma dcerami ve vedlejším domě č. 20. Architekt Goldreich pro ně navrhl střídmě modelovanou hmotu stavby s plochou střechou a půlkruhovým rizalitem nasměrovaným do zahrady. Fasádu zdobí dodnes kubicky tvarované špalety oken s výraznými překlady. Nautické motivy na fasádách v podobě trubkových zábradlí, kulatých okének a oblých tvarů upomínaly na puristická stylová východiska pražských architektů sdružených ve dvacátých letech v takzvané Puristické čtyřce (Linhart, Honzík, Obrtel, Fragner). Prostý vnější kubusový vzhled domu doplňovala funkčně rozvržená vnitřní dispozice. K jihu a k východu do zahrady směřovaly pokoje a na sever se obracely obslužné místnosti. V patře, v zakončení půlkruhového rizalitu, se do zahrady otevírala terasa, která byla při pozdějších úpravách obou domů zastavěna.

Majitelům a společníkům firmy Klinenberger a spol. se však v Jihlavě příliš nedařilo. Oba domy, kterými za své podnikání ručili, museli již v roce 1933 prodat v dražbě. Majetky odkoupila Františka Heiligová, manželka významného židovského advokáta Morice Heiliga. Jejich rodina obývala dům č. 20, druhý pronajímala až do roku 1939, kdy oba domy opět prodala. Také rodiny Popperů a Klinenbergerů byly židovského původu a za okupace všichni jejich členové zahynuli v koncentračních táborech. Dům č. 20 byl v šedesátých letech adaptován pro účely mateřské školy, která je zde dodnes. Druhý dům č. 22 zůstal až do dnešních dnů zachován k bydlení.

JL

Literatura a ostatní zdroje 
Audioprůvodce

Další objekty na stezce