Most U Jánů

   

Jihlavské zastupitelstvo jednalo o stavbě tramvajové trati mezi nádražím a městem již roku 1899, uskutečnilo ji však, spolu s potřebnou městskou elektrárnou, až za starosty Vinzenze Inderky (1855–1934), zvoleného v roce 1904. Dráhu o délce 2 710 metrů podle návrhu inženýra Friedricha Roße (1855–1918) vyprojektovala a postavila vídeňská firma Leo Arnoldi a dne 26. srpna 1909 slavnostně zahájila provoz. Dřevěný most, překonávající Jihlávku v Dřevěných mlýnech poblíž hostince U Jánů, by ovšem tehdejší jedenáctitunovou tramvaj neunesl. Nový, železobetonový, zadalo město v srpnu 1908 na základě užší soutěže za odhadní cenu 60 000 korun společnosti, která již stavěla také vozovnu č. p. 1427 v dnešní Havlíčkově ulici. Firma Pittel & Brausewetter byla od roku 1892 nositelem oprávnění provádět železobetonové stavby podle patentu Josefa Melana a dokumentaci jihlavského mostu pro stavební povolení důsledně značila jeho jménem. Vedoucí její pražské pobočky Konrad Kluge (1878–1945) však se svým učitelem z pražské techniky udržoval mnohem užší kontakt: Melan v červnu 1908 vypracoval statický výpočet jeho dvou shodných kleneb. Při rozponu 15.35 metru a vzepjetí 1,9 metru jsou v patkách 65 cm a ve vrcholu jen 28 cm silné. Jejich podélnou tuhou armaturu tvoří dvojice 18 cm vysokých válcovaných I-nosníků, ohnutých do kruhového oblouku a ve vrcholu snýtovaných pomocí C-profilů. Jsou uloženy na metr od sebe, příčně spojeny ve čtyřech bodech obdobnými 10 cm nosníky a nad středním pilířem společně upevněny plochými spojkami k opěrné desce. Klenbu u patek zesilují ještě kulaté ocelové tyče 17 a 22 mm, jakých bylo užito vyztužení konzol, vynášejících z okrajů kleneb konstrukce chodníků a zábradlí, které již staticky řešil Korad Kluge. Při rekonstrukci mostu, která proběhla v roce 2012 podle projektu Ladislava Huryty, bylo nutné nahradit svrchní stavbu mostu a její výzdobu restaurovat, Melanovy klenby se však podařilo zachovat. Dnes most slouží jako lávka pro pěší a cyklisty, jeho původní účel připomíná nápisová deska a především historické kolejnice na rozchod 1 000 mm, vsazené do mostovky.

LB

Literatura a ostatní zdroje 

Další objekty na stezce