VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 2023/2024

ZKOUMÁME A NAVRHUJEME MĚSTO, VE KTERÉM CHCEME ŽÍT

SRDCE MĚSTA
Dekonstrukce – účastníci se hravou formou pokusí změnit podobu srdce města (Prior).

Společně najdeme srdce města. Probádáme jeho historii a vliv na okolí. Prozkoumáme, co obnáší profese architekta a dozvíme se kdo může tvořit město.

Metody práce: pracovní sešit, zapojení výtvarných technik, prvky zážitkové pedagogiky

Doporučeno pro: MŠ nebo pro I. stupeň ZŠ

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Realizace programu: na základě domluvy, v prostředí školy

Výstup: vázaný katalog návrhů od účastníků, který bude součástí veřejné badatelny JAM

Lektoři: MgA. Tereza Tecl Brussmannová, MgA. Vojtěch Tecl


SNAHA ZA SNAHOU

Společně se pokusíme zacelit městskou jizvu způsobenou historickými událostmi.

Seznámení se s odbornými profesemi, práce ve skupinách, problematika města, multioborovost, diskuze, nastartování zájmu o prostředí, ve kterém žijeme.

Metody práce: pracovní sešit, fyzický model, prvky zážitkové pedagogiky, otevřená diskuze

Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ nebo pro SŠ

Časová dotace: 4–6 vyučovacích hodin

Realizace programu: na základě domluvy, v prostředí školy

Výstup: vázaný katalog návrhů od účastníků, který bude součástí veřejné badatelny JAM

Lektoři: MgA. Tereza Tecl Brussmannová, MgA. Vojtěch Tecl

 

Programy pro školy jsou v současnosti zdarma.

 

Svou podstatou a rozsahem využitých oborů v oblasti architektury a veřejného prostoru lze aplikovat vzdělávací programy EDUJAM k doplnění široké škály klasických předmětů – od výuky dějepisu, přes výtvarnou výchovu, společenskovědní semináře, až po matematiku. Námi nabízené programy pro školy jsou v souladu s RVP podle MŠMT. 

Lektoři workshopů jsou odborníky z oblasti architektury a umění, zkušení v přípravě a realizaci programů pro děti školního věku a dospělé.


Od dubna 2024 budou v naší nabídce pravidelné workshopy, přednášky, přípravka na VŠ. pro středoškoláky, setkání v badatelně, kroužky pro děti, filmové projekce – architektura ve filmu a další.

Budeme se na Vás těšit v aktuálně rekonstruovaném Domě MN21 (Masarykovo náměstí 21)

O aktivitách Vás budeme průběžně informovat – pro více informací nás sledujte!

Pokud si žádný z našich programů nevyberete, rádi ho pro vaší skupinu sestavíme na míru.
Dotazy a rezervace na adrese vojtech.tecl@branajihlavy.cz