O projektu

Jihlavský architektonický manuál (dále také JAM) je odborně popularizační projekt zaměřený na mapování a propagaci architektury a urbanismu Jihlavy zejména v rozmezí od poloviny 19. století do současnosti. Projekt JAM má ideovou návaznost na partnerské projekty architektonických manuálů v Brně a v dalších českých městech (Hradec Králové, Zlín, Plzeň, Litomyšl, Jičín). Sídlem JAMu má být od jara 2024 podkrovní ateliér v historickém měšťanském domě na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě, kde bude veřejnosti přístupná badatelna s knihovnou a kde se budou odehrávat návazné doprovodné programy pro školy i pro veřejnost. JAM je realizován prostřednictvím Brány Jihlavy z prostředků Fondů EHP 2014–2021 a statutárního města Jihlavy. 
 
JAM představuje volně dostupnou informační platformu v podobě volně přístupné internetové databáze, poskytující informace o vybraných jihlavských stavbách a architektonických celcích, které jsou zprostředkované pomocí map, autorských textů, archivních plánů a historických i současných fotografií. Databáze nabízí několik tematických prohlídkových tras po městě a výletů do okolí. Nedílnou součástí jsou také medailonky vybraných autorů, zejména architektů a stavitelů, zaměřené na působení v Jihlavě. Texty k jednotlivým heslům databáze informují o historii a okolnostech vzniku jednotlivých staveb a zprostředkovávají životní osudy nejenom jihlavských architektů i majitelů. Vybrané objekty a úvod ke každé trase jsou představeny audionahrávkou, sloužící pro lepší poslech přímo v terénu. Bonusem jsou samostatná témata a audionahrávky uvádějící rozhovory s žijícími architekty a pamětníky.
 
Paralelně se JAM zaměřuje na propagaci ve formě kulturně-vzdělávacích programů pro veřejnost, jako jsou zejména komentované prohlídky po městě, přednášky, výstavy a programy pro školy a zájmové skupiny. Projekt slouží nejenom soukromým zájemcům o architekturu a historii, ale rovněž i turistickým a destinačním agenturám a spolkům, které mají zájem o popularizaci a propagaci architektonického dědictví Jihlavy. Součástí první fáze projektu jsou tištěné brožury k jednotlivým stezkám a výletům do okolí a souhrnný tištěný průvodce. JAM najdete na Instagramu a Facebooku, sledujte nás i zde!
 
JAM je jednou z aktivit z komplexního projektu obnovy domu Masarykovo náměstí 21 v Jihlavě. Nově zrekonstruovaný dům poskytne zázemí hned několika kulturním institucím – místo zde nalezne příspěvková organizace Brána Jihlavy s ateliérem JAM, Centrum dokumentárního filmu, Čajovna Kuba & Pařízek a v přízemí Turistické informační centrum. Pro společenské akce a příležitosti bude přístupný koncertní sál o kapacitě 50 míst, a dva menší historické malované sály. Sklepní prostory nabídnou expozici o nálezech jihlavské mincovny v domě. Rekonstrukce domu má být dokončena na jaře roku 2024.
 
Poskytnutí dobových fotografií: 
Muzeum Vysočiny Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně, Muzeum města Brna, Archiv Policie, Národní památkový ústav, Miroslav Komzák, Richard Cila
Archivní materiály včetně historických map:
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Jihlava, Muzeum města Brna, Archiv Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy, Národní památkový ústav, Archaia Brno, Český úřad zeměměřický a katastrální
Ideový a metodický vzor:
Další partnerské projekty:
 
Osobní poděkování:
Zdeněk Gryc, Petr Pohan, Sylva Pospíchalová, Petr Dvořák, Ivan Žlůva, Aleš Náhunek, Jana Prchalová, Veronika Jičínská, Filip Kyrc, Richard Cila, Miroslav Komzák 
Zvláštní poděkování:
Statutární město Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Brněnský architektonický manuál
Jana Laubová stála u zrodu a uskutečnění JAM. Vystudovala jihlavské gymnázium a Dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě v Olomouci. Diplomovou práci zaměřila na dějiny architektury v Jihlavě ve 20. století. Působila jako kurátorka olomoucké Galerie U Mloka a současně lektorka workshopů pro děti v neziskové organizaci P-centrum. Podílela se na publikaci Slavné vily kraje Vysočina. Po návratu do Jihlavy pracovala na magistrátu na oddělení památkové péče. S rodinou žije v Jihlavě.
Filip Kochan pochází z Jihlavy, po studiu na místní stavební průmyslovce pokračoval na Fakultě umění a architektury v Liberci v ateliéru Environmental design u Bořka Šípka. Po návratu do Jihlavy se pohybuje se mezi grafikou a architekturou, věnuje se veřejnému prostoru a jeho kultivování. Ještě před koordinováním JAM byl zapojen jako externista pro přípravu dobových materiálů a rešerší, spravoval sociální sítě a administroval web JAM. Navazuje na práci Jany Laubové.
Jiří Neubert (bude doplněno)
Tereza Tecl Brussmannová (nar. 1993, Jihlava) a Vojtěch Tecl (nar. 1991, Havlíčkův Brod) se od roku 2023 se v rámci JAM podílí na edukaci v oblasti architektury a veřejného prostoru. Oba jsou součástí architektonické kanceláře sustektecl, spolupracují na uměleckém projektu billionpalms a věnují se pedagogice volného času. Tereza absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Intermédií, Vojtěch architekturu na UMPRUM v Praze. Žijí a tvoří na Vysočině.
Kontakt
MgA. Filip Kochan
koordinátor JAM
filip.kochan@branajihlavy.cz
+420 734 546 695
 
Mgr. Jiří Neubert
koordinátor JAM
jiri.neubert@branajihlavy.cz
+420 731 548 942
 
Mgr. Jana Laubová
koordinátor JAM, rodičovská dovolená
jana.laubova@branajihlavy.cz
+420 734 760 007
 
MgA. Tereza Tecl Brussmannová
edukátor JAM
tereza.brussmannova@branajihlavy.cz
+420 734 600 814
 
MgA. Vojtěch Tecl
edukátor JAM
vojtech.tecl@branajihlavy.cz
+420 734 600 814
 
Brána Jihlavy, příspěvková organizace
Divadelní 4
586 01 Jihlava
 
Autorský tým:
Projektová manažerka: Jana Laubová
Odborná garance: Rostislav Švácha
Texty: Lukáš Beran (LB), Pavel Borský (PB), Anna Boučková (AB), Richard Cila (RC), Petr Dvořák (PD), Jaroslav Huňáček (JH), Filip Kochan (FK), Tomáš Laštovička (TL), Jana Laubová (JL), Jiří Neubert (JN), Michaela Pacher (MP), Marek Skřivánek (MS), Ema Šmídová (EŠ), Tereza Štěpánová (TŠ), Adéla Vaculíková (AV), Filip Versteeg (FV), Ladislav Vilímek (LV), Lucie Volejníčková (LVo), Jan Zikmund (JZ).
 
Fotodokumentace: Filip Šlapal
Grafický design: PIXLE, grafické studio a nakladatelství
Tvorba databáze a webových stránek: Via Aurea, s.r.o. 
 

EEA Grants
Brána Jihlavy Jihlava
BAM PAM LAM KAM Jičínský AM