Emanuel Lang

   
  • architekt, stavitel

    Emanuel Lang
  • Datum narození

    29. 8. 1887 Jihlava
  • Datum úmrtí

    7. 6. 1945 Rančířov

Stavitel Ing. Emanuel Lang, spolu s bedřichovským stavitelem Johannem Schindlerem (narozen 26. 6. 1890 Měšín, okres Jihlava) patrně nejvýraznější místní německý projektant v meziválečném období, se narodil 29. 8. 1887 v rodině Johanna Langa (narozen 10. 4. 1854 Jihlava, zemřel 15. 1. 1933 Jihlava), mistra v soukenické továrně ve Starých Horách, později bankovního podúředníka v jihlavské pobočce Zemědělské kreditní banky pro Čechy (Der Landwirtschaftlichen Creditbank für Böhmen), a Josefiny, rozené Schulz (narozena 10. 3. 1858 Jihlava, zemřela 10. 9. 1942 Jihlava). Měl čtyři sourozence; sestry Josefu (narozena 9. 3. 1889 Jihlava, provdaná Patzelt) a Annu (narozena 18. 6. 1891 Jihlava, provdaná Killar) a bratry Oswalda (narozen 4. 6. 1893 Jihlava) a Friedricha (narozen 12. 2. 1899 Jihlava). Oba bratři počátkem dvacátých let 20. století optovali pro Rakousko, kde žily rovněž obě sestry. Rodina bydlela nejprve v Řeznické (Fleischhackergasse) 85 (dnes Havířská 31), od poloviny roku 1894 v Řeznické 40 (dnes Čajkovského 40) a v polovině roku 1905 se přestěhovala do domu Schillerova (Schillergasse, dnes Benešova 9). V letech 1926–1932 bydleli rodiče v domě Žižkova 7, poté v dnes již neexistujícím domě Žižkova 28, který Emanuel Lang koupil. Sám bydlel od druhé poloviny dvacátých let patrně v Žižkově ulici 4; tuto adresu uváděl i jako sídlo své firmy.

Emanuel Lang absolvoval v letech 1902–1906 Vyšší německou státní průmyslovou školu v Brně, vyučil se zednickému řemeslu a po splnění zákonem stanovené praxe složil stavitelskou zkoušku. Ve válečných letech 1915–1918 vykonával vojenskou službu, ze které byl propuštěn v hodnosti nadporučíka. Výnosem Moravského místodržitelství v Brně ze dne 10. srpna 1919 získal stavitelskou koncesi se stanovištěm v Jihlavě, Schillerova 9. Patrně v roce 1926 přenesl sídlo do Žižkovy 4 a koncem třicátých let na Masarykovo náměstí 4. Byl polovičním spoluvlastníkem cihelny v Horním Kosově a měl třetinový podíl v dřevozpracující firmě Mühlhansel v Třešti. Za první republiky vyučoval na Německé pokračovací škole technické a odborné kreslení.

Dne 19. 6. 1934 se v Brně v kostele u sv. Jakuba oženil s Hedvikou, rozenou Ottovou (narozena 10. 3. 1903 Jihlava), dcerou notáře JUDr. Camillo Otta (narozen 5. 2. 1857 Jevíčko, zemřel 20. 2. 1937 Jihlava), v jehož domě na Masarykově náměstí 4 manželé Langovi po sňatku bydleli. Narodili se jim zde tři synové – Otto (31. 12. 1936), Helmuth (26. 2. 1939) a Klaus (24. 11. 1943).

Patrně už v roce 1939 se Ing. Emanuel Lang spojil se zednickými mistry Hansem Leupoldem von Löwenthal a Gottfriedem Mikschem a staviteli Franzem Biedermannem a Rudolfem Schrammelem, se kterými vytvořil konsorcium. Po Biedermannově a Schrammelově vystoupení v roce 1941 uzavřeli v následujícím roce zbývající tři společníci novou smlouvu. Konsorcium mělo název „Arbeitsgemeinschaft Ing. Emanuel Lang, Hans Leupold von Löwenthal und Gottfried Miksche, Bauunternehmung, Iglau“. Sídlilo v pronajatých prostorách v ulici Graben (Příkopy, dnes Fibichova ulice 12). Krajský soud v Třebíči zaregistroval 12. 5. 1942 nové konsorcium jako veřejnou obchodní společnost. V době válečné stavební krize získalo významné vojenské a státní zakázky nejen v Jihlavě a na území protektorátu, ale také v Brandenburgu v Německu a v Kapfenbergu v Rakousku. Realizovalo například velké výškové betonové a železobetonové stavby pro letectvo v Hradci Králové a v Plzni, střelnici v Rančířově u Jihlavy, přestavby kasáren, výstavbu komunikací, kanalizace a vojenských cvičišť v kasárnách v Jihlavě, kanalizační stavby pro město Jihlavu, obytné domy pro stavební a bytová družstva v Jihlavě, mládežnickou ubytovnu v Jihlavě (pozdější Adolf Hitler Schule, Březinovy sady 12) a ve Stonařově (č.p. 192), silnici z centra Jihlavy na Heulos, základové práce pro kotelnu v jihlavské nemocnici, domy venkovské služby (Landdienstheime) včetně studní v okolí Jihlavy a další stavby.

V roce 1943 byla firma „Arbeitsgemeinschaft Ing. Emanuel Lang, Hans Leupold von Löwenthal und Gottfried Miksche, Bauunternehmung, Iglau“ uvedena do klidu kvůli nástupu Hanse Leupolda von Löwenthal a Gottfrieda Mikscheho do wehrmachtu a 30. 10. 1944 byla vymazána z obchodního rejstříku. Emanuel Lang však pod její hlavičkou pokračoval v činnosti. Po válce majetky firmy Emanuela Langa i konsorcia zkonfiskoval stát a uvalil na oba subjekty národní správu.      

Emanuel Lang se v období první republiky ani za války patrně veřejně ani politicky neangažoval. Okupace Československa a válečných událostí však obratně využil pro své podnikání. Z jeho podnětu založená stavební konsorcia získávala výnosné válečné zakázky. To se mu stalo osudným. Po osvobození byl zatčen a uvězněn, 6. června 1945 spolu s dalšími devatenácti Němci a kolaboranty odsouzen tzv. partyzánským soudem k trestu smrti a následujícího dne zastřelen na polní střelnici u Rančířova, kterou za války postavil.

PD

Výběr z dalšího díla 
Literatura a ostatní zdroje 
Audioprůvodce

Objekty architekta