Arthur Corazza

   
  • architekt, stavitel

    Arthur Corazza
  • Datum narození

    15. 2. 1883 Antonsthal, dnes místní část Breitenbrunnu, Sasko, Německo
  • Datum úmrtí

    28. 1. 1947 Innsbruck, Rakousko

Syn stavitele Floriana Corazzy (narozen 5. 12. 1840 Brez, Jižní Tyrolsko, Itálie, zemřel 17. 2. 1922 Jablonec nad Nisou) a Herminy, roz. Gaschütz (narozena 16. 4. 1851, Tragnitz, Sasko, Německo, zemřela 5. 8. 1924 Jablonec nad Nisou). Měl pět sourozenců – Oscara (narozen 10. 11. 1870 Vejprty, okres Chomutov, zemřel 19. 5. 1930 Jablonec), Rudolfa (narozen 9. 1. 1872 Vejprty, odsunut 18. 8. 1946), Elsu (narozena 8. 3. 1880 Lauter, dnes Lauter-Bernsbach, Sasko), Maxe (narozen 20. 6. 1885 Teplice) a Walthera (narozen 15. 4. 1887, Jablonec nad Nisou, odsunut 7. 7. 1945 do Německa). Rodina byla evangelického vyznání. Podle míst narození dětí lze soudit, že Florian Corazza provozoval svoji zednickou a později stavitelskou živnost na různých místech na pomezí Čech a Saska a ve druhé polovině osmdesátých let 19. století se usadil v Jablonci nad Nisou. Otcovu řemeslu se věnovali i tři z jeho synů – stavitel Ing. Oscar Corazza, zednický mistr Rudolf Corazza a Ing. Arthur Corazza. Nejmladší Walther Corazza byl elektroinženýr a provozoval v Jablonci speditérskou firmu.

Arthur Corazza byl absolventem Státní průmyslové školy v Liberci. V letech 1901–1906 působil v otcově firmě v Jablonci nad Nisou, která se specializovala především na projektování a stavby pouličních drah, průmyslových, lesních a polních železnic a železničních vleček; mimo jiné se v roce 1907 ucházela o zakázku na výstavbu elektrické dráhy v Jihlavě. Do Jihlavy přišel v roce 1906. 25. července 1907 se v Liberci oženil s Rosou Konschitzky (narozena 10. 8. 1885 Liberec, zemřela 29. 1. 1953 Innsbruck, Rakousko), se kterou měl dva syny, Heinze (narozen 11. 6. 1908 Jihlava, zemřel 2. 8. 1970 Berlín, Německo, historik umění, spisovatel) a Ericha (narozen 21. 5. 1911 Jihlava, zemřel 27. 9. 2000 Innsbruck, Rakousko, architekt).

Po příchodu do Jihlavy učil Arthur Corazza od 1. 9. 1906 do 1. 8. 1911 na Deutsche Fortbildungsschule (Německé pokračovací škole) a od 15. 12. 1906 do 1. 5. 1909 působil na Městském stavebním úřadě v Jihlavě. Od 25. května 1908 do 30. března 1914 zde provozoval stavitelskou koncesi. Přes poměrně krátkou dobu působení po sobě zanechal několik zajímavých a výrazných staveb v secesním a neoklasicistním stylu – vedle vlastní vily v dnešní Jiráskově ulici pozornost zasluhuje především budova spořitelny na rohu Masarykova náměstí a Křížové ulice či kartonážka, později tiskárna, ve Srázné ulici. Je škoda, že jeho firma skončila v konkurzu, patrně v důsledku přecenění vlastních možností při stavbě městské spořitelny.

Od 1. dubna do 31. července 1914 působil Corazza ve Státním hřebčíně v Radautz v Bukovině, poté v letech 1914–1918 sloužil v armádě. Dne 29. dubna 1919 mu byla udělena další stavitelská koncese pro Jihlavu. V té době však už žil a působil ve Střekově a v Ústí nad Labem. Rodina, za kterou dojížděl, bydlela do poloviny roku 1922 v Jihlavě ve vile, na kterou byla uvalena exekuce. V roce 1926 získal Arthur Corazza stavitelskou koncesi pro Ústí nad Labem, v roce 1927 se s rodinou odstěhoval do Liberce, kde působil patrně až dokonce 2. světové války. Ve třicátých letech měl pobočku své firmy také v Jablonci. Vzhledem k úrovni jeho jihlavských realizací je překvapivé, že v severních Čechách není doložena žádná jeho stavba, přestože meziválečná architektura ve městech, kde působil, tedy v Ústí nad Labem, Liberci a Jablonci nad Nisou, je důkladně zmapována. Patrně se však věnoval především stavebně právním záležitostem, znaleckým odhadům a podobně. Napovídá tomu ostatně i název a zaměření činnosti jeho firmy ve třicátých letech – na hlavičkovém papíře má uvedeno „Ingenieur Arthur Corazza, Bauanwalt B.T.A., Reichenberg, Gablonz a/d N.“, v tištěném libereckém adresáři na rok 1933, kde je uveden v oddíle „Architekten. a) freischaffende anwalttätige (nicht Unternehmer)“ pak stojí: „Corazza Arthur, Ing., Architekt, Bauanwalt, B. T. A., Kanzlei für Aussen- und Innenarchitektur sowie Städtebau, Bauberatungsstelle, Entwürfe, Bauleitungen, Anbots- und Rechnungsprüfungen, Schätzungen, Organisation, Gerichtsfachverft. für Hoch-, Tief- und Städtebau, Fasanggase 3“. Pro firmu Johann Liebieg und Comp. zpracoval detailní soupis domů, který sloužil jako podklad pro pojištění majetku (Versicherungstechnische Hochbau-Vorschätzung auf Grund der Geltenden Versicherungsbedingungen, verfasst durch Bauanwalt B.T.A. Ing. Artur Corazza Arch. Reichenberg. Anlage, bzw. Unternehmen Johann Liebieg und Comp., Reichenberg Woll und Baumwollwarenfabrik Wohnhäuser, Reichenberg 1940, 897 s.).

Arthur Corazza byl členem spolku Schlaraffia v Ústí nad Labem a v Liberci a patrně i dalších spolků. Od poloviny třicátých let byl řadovým členem SdP, jeho synové a manželka se v nacionálním hnutí aktivně angažovali. Po válce žili manželé Corazzovi v Innsbrucku v Rakousku, kde působil jako architekt mladší syn Erich. Zda byli odsunuti, nebo se jim díky kontaktům synů podařilo uprchnout ještě před koncem války, se zatím nepodařilo zjistit.

PD

Výběr z dalšího díla 
Literatura a ostatní zdroje 
Audioprůvodce

Objekty architekta